Systém SYNCHRO

Systém Synchro predstavuje ekonomické riešenie s 2, 3 alebo 4 vnútornými jednotkami a jednou vonkajšou jednotkou. Všetky vnútorné jednotky pracujú v rovnakom režime (chladenie, kúrenie) a sú ovládané jedným spoločným káblovým ovládačom. Systém je navrhnutý pre dosiahnutie optimálnych podmienok rozľahlých priestorov (kancelárie, sklady a pod.) alebo miestností rozmanitých tvarov. Je ale dôležité si uvedomiť, že vnútorné klimatizačné jednotky musia byť umiestnené v rámci jedného poschodia – tu je povolená len minimálna výšková diferenciácia medzi vnútornými jednotkami.

  • Simultánne zapnutie / vypnutie (1 okruh)
  • Používanie jednoduchého rozvetvovacieho potrubia
  • 3-fázový DC invertor: 12.5 / 14.0 / 15.0 kW
  • H-INVERTOR: 13,4 kW
  • STANDARD INVERTOR: 12,5 / 14 / 15 / 19 / 23 kW
  • Vysoká efektivita a nízka hlučnosť
  • Výber rôznych typov vnútorných jednotiek