MULTI V IV.

 • Vysoká účinnosť v režime chladenia a kúrenia vďaka BLDC V inverterovému kompresoru s vysokou účinnosťou, vysokému objemu vzduchu ventilátora, BLDC inverterovému motoru ventilátora s vysokou účinnosťou, väčšou šírkou lamiel výmenníka tepla.
 • MULTI V III. ponúka kaacitu až 20 HP prostredníctvom jedného modulu vonkajšej jednotky. Dva základné moduly s jedným ventilátorom  (až 12 HP) a s dvoma ventilátormi (až do 20 HP) možno kombinovať ľubovoľne.
 • Vysoké COP s technologickými inováciami LG. MULTI V III má vysokú účinnosť vďaka pokročilej inverterovej technológii a optimalizovanému cyklu riadenia systému. Na základe týchto inovácií a moderných technológií systém poskytuje  zákazníkom vysoký komfort a nízku spotrebu energie.
 • Jednotky garantujú nepretržitú prevádzku vykurovania, nakoľlko systém MULTI V III. používa inovatívnu technológiu odmrazovania námrazy na výmenníku tepla vonkajšej jednotky a v režime kúrenia nie je potom prerušovaná prevádzka. Takto sa dosiahne stále príjemné prostredie v miestnosti.
 • Použitím technológie riadenia ventilátora v reálnom čase pracuje vonkajšia jednotka v tichom režime s nízkou hladinou hlučnosti. Tichá prevádzka v nočných hodinách je dosiahnutá 9-stupňovou reguláciou otáčok ventilátora.
 • Energetická úspora s funkciou inteligentného prevádzkového režimu, ktorý si jednotka sama zvolí na základe vyhodnotenia prevádzkového stavu v reálnom čase. V priebehu kúrenia alebo chladenia si jednotka automaticky zvolí funkciu kompenzácie prevádzkového stavu a v prípade potreby riadi vyrovnanie prevádzkových stavov vnútorných jednotiek.
 • Predĺžená dĺžka potrubia a prevýšenia. Celková dĺžka všetkých potrubí až 1000 m, max. prevýšenie medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou až 110 m, max. prevýšenie medzi vnútornými jednotkami až 15 m, max. vzdialenosť potrubí od prvého rozbočovača až 90 m, max. vzdialenosť potrubí až 225 m.
 • Hospodárnejšie využitie priestoru vďaka menším rozmerom vonkajšej jednotky až o 38%.
 • Maximálna kombinácia výkonu 80 HP s jedným potrubným rozvodom.
 • Ekologicky šetrný dizajn.
 • Nový dizajn prevádzky pre nízku hladinu hlučnosti.
 • Ventilátor s vysokým statickým tlakom.
 • Široký prevádzkový rozsah. V režime kúrenia od -20ºC do 15,5ºC, v režime chladenia od -5ºC do 43ºC.
 • Flexibilná kombinácia vnútorných jednotiek.
 • Jednoduchý a bezpečný transport vďaka manipulačným otvorom pre vysokozdvižné vozíky, baliacej fólii, ktorá klimatizáciu chráni pred poškodením, menším rozmerom jednotky.
 • Chladivové potrubie je možné pripojiť v 4 smeroch, čo umožňuje flexibilné prispôsobenie sa projektu rozvodu potrubia.
 • Automatické upozornenie na nesprávnosť zapojenia potrubia a komunikačných trás vďaka FDD funkcii jednotiek MULTI V III.
 • Funkcia predpovede chyby v reálnom čase kontroluje aktuálny stav senzorov a EEV v priebehu prevádzkového stavu klimatizačnej jednotky a upozorní na nutnosť servisného zásahu ešte pred tým, ako dôjde k poruche.
 • Nové virtuálne čidlo funkcie zálohovania.
 • Funkcia inteligentného testovania prevádzky.
 • Funkcia prečerpávania chladiva medzi jednotkami.
 • Funkcia automatického doplnenia chladiva.
 • Funkcia automatického zálohovania. Systém môže využívať automatickú záložnú funkciu a v prípade poruchy kompresora sa jednotka automaticky prepne do núdzového stavu a spustí sa prevádzka zvyšných funkčných kompresorov.

MULTI V IV. Rekuperácia tepla

 • Synchrónna prevádzka chladenia a kúrenia pri vysokom COP až 7,0. Spotreba energie bola znížená o 30%.
 • Tepelný výmenník vonkajších jednotiek pracuje súčasne v režime chladenia a kúrenia, čo spôsobí lineárne zvýšenie výkonu, zvýšenie efektivity v paralelnej prevádzke, minimálne prepínanie medzi režimom kúrenia a chladenia.
 • Extrémne dĺžky potrubí. Celková dĺžka všetkých potrubí až 1000 m, max. prevýšenie medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou až 110 m, max. prevýšenie medzi vnútornými jednotkami až 15 m, max. vzdialenosť potrubí až 200 m.
 • Riadenie AMC (pokročilá zmena módu) umožňuje prevádzku systému v optimálnych podmienkach. Vďaka funkcii tohto režimu je systém stabilnejší a komfortnejší k užívateľskému rozhraniu.
 • Funkcia voľných zón. Systém MULTI V III. flexibilne ovláda prevádzkový stav klimatizačných jednotiek v jednotlivých zónach a udržuje stabilné prostredie v miestnostiach pre pohodlie užívateľa.
 • Vysoká účinnosť rekuperačnej jednotky:
  • vysoká účinnosť ochladzovacieho okruhu SCI,
  • max. 8 vnútorných jednotiek pripojiteľných k distribútoru,
  • ľahká inštalácia s funkciou automatickej kontroly potrubia
 • Flexibilné pripojenie distribučnej jednotky
 • Široký prevádzkový rozsah. V režime kúrenia od -20ºC do 16ºC, v režime chladenia od -10ºC do 43ºC.
 • Funkcia automatickej zmeny umožňuje striedanie prevádzkových režimov chladenia a kúrenia podľa nastavenej požadovanej teploty v miestnosti.
 • Inovácia nepretržitej prevádzky v režime kúrenia.

MULTI V MINI

 • Systém umožňuje jednoduchú inštaláciu v malých kanceláriách a obchodoch.
 • Zvyšuje spokojnosť zákazníkov tým, že zaberá celkovo menšiu plochu vďaka efektívnemu využitiu priestoru.
 • MULTI V MINI využíva moderný riadiaci systém s umelou inteligenciou k dosiahnutiu efektívnej prevádzky a zníženiu hlučnosti.
 • Celková dĺžka potrubia až do 300 m, prevýšenie medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou – 50 m.
 • Možno pripojiť až 9 vnútorných jednotiek na jednu vonkajšiu jednotku pri max. povolenej kombinácii 130% výkonu vnútorných jednotiek.
 • Nové funkcie:
  • DC invertný kompresor a motor ventilátora
  • funkcia čiernej skrinky
  • tichá prevádzka v nočnom režime
  • diagnostika porúch
  • prečerpávanie chladiva

MULTI V SPACE II

 • Ekonomický a estetický systém MULTI V Space II je navrhnutý tak, aby spĺňal vysoké nároky kladené na klimatizačné jednotky ako aj komfortnú prevádzku celého systému.
 • Koncepcia navrhnutého systému umožňuje inštaláciu vonkajších jednotiek bez použitia balkónov. Modely vonkajších jednotiek s nízkou hladinou hlučnosti a malými vibráciami zaručujú tiché prostredie.
 • Predné nasávanie a predná distribúcia vzduchu, systém pravého a ľavého smeru prietoku vzduchu pri vysokej rýchlosti vzduchu (7-8m/sec).
 • Nižšia prevádzková hladina hlučnosti a vibrácií vďaka prednej mriežke a koncepcii vonkajšej jednotky. Vnútorná hladina hlučnosti dosahuje hodnotu 30-40 dBA, rovnaká ako v knižnici.
 • Nové funkcie:
  • DC invertný kompresor a motor ventilátora,
  • funkcia čiernej skrinky,
  • tichá prevádzka v nočnom režime,
  • prečerpávanie chladiva.

MULTI V WATER IV

 • MULTI V WATER IV predstavuje efektívne a bezpečné riešenie so skvelým výkonom bez ohľadu na vonkajšie podmienky, tj. napr. vonkajšiu teplotu a účinky prúdenia vzduchu pozdĺž výškových budov.
 • Nedochádza k znižovaniu účinnosti vonkajšími podmienkami, napr. protismerným prúdením vetra, prúdením vzduchu pozdĺž budovy, nepriaznivou vonkajšou teplotou a preto je toto riešenie mimoriadne vhodné pre výškové budovy.
 • Vďaka menšiemu priestoru pre montáž vonkajšej jednotky zostáva viac využiteľného priestoru.
 • Vysoká účinnosť a spoľahlivosť
 • Možnosť použitia až 300 m dĺžky potrubia
 • MULTI V WATER IV systém geotermálnej aplikácie
 • Využíva zdroj tepla v pôde ako obnoviteľného zdroja energie pre chladenie a kúrenie budovy. Zdroj tepla môže byť čerpaný z pôdy, podzemnej vody, jazera, rieky, atď. Voda ako nemrznúca zmes cirkuluje uzatvoreným systémom HDPE potrubia uloženom pod zemským povrchom. Ide o vysoko efektívny a ekonomicky úsporný MULTI V systém využívajúci riešenie „zelenej energie.“