UU24WH / UU36WH / UU42WH / UU48WH

Kanálová klimatizácia

 • Pretože je kanálová vnútorná jednotka ukrytá v strope, inštalácia takejto klimatizácie je vhodná na miestach, kde sa vyžaduje združená alebo individuálna klimatizácia pre budovy s mnohými miestnosťami alebo halami, akými sú reštaurácie, koncertné haly a hotely.
 • Inštalácia nie je obmedzená umiestnením svietidiel ani usporiadaním miestnosti, prostredníctvom inštalácie rôznych výustok možno ľahko previesť renováciu interiéru.
 • Objem vzduchu a hluk zostávajú na požadovanej úrovni bez ohľadu na zmenu externého statického tlaku.
 • Výhodou použitia nového inovačného dizajnu pre ventilátor a systém krytu je nízka hladina hluku, nízka hmotnosť a jednoduchá údržba.
 • Vďaka možnosti centrálneho ovládania môžete riadiť, príp. analyzovať poruchy u 16 až 2048 klimatizačných jednotiek (pomocou 8-ich oddelených riadiacich jednotiek) individuálne alebo všetky naraz.
 • Čerpadlo kondenzátora s vysokou dopravnou výškou. Pomocné výstupné čerpadlo automaticky vypúšťa kondenzovanú vodu z vnútornej jednotky.
 • Kanálová klimatizácia je použiteľná pre veľké vzdialenosti (max. 50m) a veľké výškové rozdiely (max. 30m).
 • Automatická zmena prevádzkového režimu.
 • Regulácia pomocou dvoch termistorov. Medzi teplotou nameranou na nainštalovanej jednotke a teplotou v miestnosti môže byť veľký rozdiel. Ovládanie pomocou dvoch termistorov Vám dáva možnosť ovládať teplotu na základe ktorejkoľvek z dvoch nameraných hodnôt. Výber termistora pre ovládanie sa prevádza pomocou posuvného spínača na zadnej strane pripojeného diaľkového ovládača typu LCD.
 • Týždenný program. V prípade potreby môže operátor naprogramovať Zap./Vyp. klimatizácie na dobu 1 týždňa.
 • Skupinové riadenie. Tam, kde je spojených niekoľko jednotiek môže jeden zvolený ovládač riadiť zvolenú skupinu jednotiek.
 • Detská poistka.
 • Drôtový diaľkový ovládač.
 • Nízka spotreba v pohotovostnom režime.
 • Automatický reštart.
 • Funkcia HOT START.