UV24H / UV36H / UV42H / UV48H

Podlahová/podstropná klimatizácia

 • V závislosti na tom, koľko miesta máte k dispozícii, môžete túto jednotku nainštalovať pod strop alebo nad podlahu. Smer vertikálneho prúdenia chladného vzduchu možno nastaviť pomocou diaľkového ovládača. Konštrukcia klimatizácie zaisťuje nízku hladinu hluku a umožňuje tiché a príjemné chladenie.
 • Veľkosť vnútornej jednotky umožňuje jednoduchú inštaláciu a povrchová úprava výparníka zaisťuje ochranu proti korózii a pomáha udržať jednotku v bezporuchovom stave.
 • Pomocou ultra ľahkého inverteru BLDC bol nastaviteľný rozsah vzduchu v interiéri zvýšený na 60-130%. Inverter BLDC rovnako zvýšil stabilitu a energetickú účinnosť klimatizácie pri nižších otáčkach o 65% a umožnil ešte príjemnejšiu klimatizáciu.
 • Automatická zmena prevádzkového režimu chladenie / kúrenie v závislosti na nastavenej teplote.
 • Klimatizácia disponuje vylepšenými funkciami:
 • Upozorní, že je potrebné vyčistiť filter
 • Režim silného prúdenia vzduchu – funkcia JET COOL
 • Diaľkové ovládanie pripojené káblom (voliteľné)
 • Týždenný program
 • Skupinové ovládanie
 • Ručné nastavenie horizontálneho prúdenia vzduchu
 • Riadenie vertikálneho smeru prúdenia vzduchu pomocou diaľkového ovládača. Tento spôsob je efektívny vtedy, keď sa chcete priamo ochladiť.
 • Nízka spotreba v pohotovostnom režime
 • Bezdrôtový diaľkový ovládač
 • Funkcia HOT START
 • Časový spínač nastaviteľný (ZAP/VYP) v rozsahu 24 hod.
 • Dlhé potrubie s veľkým prevýšením
 • Automatický reštart