Multi split systém

 • Moderná inverterová technológia používa 2 alebo viac kompresorov (1 hlavný a 1 alebo viac prídavných kompresorov). Zatiaľčo hlavný kompresor je počas prevádzky jednotky neustále spustený, prídavné invertné kompresory sa zapínajú a vypínajú v závislosti na požadovanom výkone, čím sa zabráni nadmernej spotrebe energie pri nízkej záťaži systému.
 • Klimatizácia s invertnou technológiou dosahuje vyšší prevádzkový výkon, je tichšia a ekonomickejšia.
 • Na rozdiel od bežnej klimatizácie sú klimatizačné jednotky inverterového typu vybavené reguláciou otáčok kompresora pre prispôsobenie podmienkam chladenia a kúrenia, čím dochádza až k 70% úspore.
 • Vysoký výkon v režime chladenia a kúrenia vďaka širokému prevádzkovému rozsahu – aj pri vonkajšej teplote -10°C dosahujú inverterové jednotky vysoký výkon pri kúrení.
 • Inverterové jednotky pracujú s najvyšším výkonom až do okamihu dosiahnutia nastavenej teploty. Vďaka tomu je chladenie / kúrenie o 20% rýchlejšie. Potom sa prepnú do režimu s nízkym výkonom, ktorý stačí pre udržanie teploty v miestnosti.
 • NOVÁ GENERÁCIA LG Multi F DX – poskytuje pomocou vetvenia, distribútorov a rozdeľovačov jednoduché riešenie rozvodov
 • Rôzne vnútorné jednotky – nástenné, kazetové, kanálové, podstropno-parapetné
 • Univerzálne vonkajšie jednotky
 • Maximálna dĺžka rozvodov 145m
 • Maximálne prevýšenie 30m
 • Najväčší rozsah výkonu chladenia a kúrenia na svete využitím TPS inverter technológie:
 • Chladenie 12 ~ 120 %
 • Kúrenie 12 ~ 138 %