MULTI V systém

 • Vysokokapacitný klimatizačný systém pre veľké a výškové budovy je účinným systémom chladenie/kúrenie, ktorý umožňuje voľné rozširovanie kapacity, široký výber modelov vnútorných jednotiek, ľahkú projekciu systému a jednoduchú inštaláciu.
 • Klimatizačný systém, ktorý je možné nainštalovať za takmer akýchkoľvek podmienok.
 • Univerzálne vnútorné jednotky – nástenné, ART COOL, podstropno-parapetné, stĺpové, kazetové, kanálové.
 • LG jednotky zaručujú ekonomickú prevádzku s vysokou energetickou účinnosťou a nižšími nákladmi na inštaláciu.
 • Najväčšie prevýšenie medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou je 100 m.
 • Celková vzdialenosť potrubia môže byť až 1000 m.
 • Jednotky disponujú vylepšeným DC invertným kompresorom s možnosťou úspory až 40% el. energie.
 • Zapracovaná funkcia čiernej skrinky, ukladaním údajov za posledné 3 minúty, čím sa umožní rýchlo a ľahko diagnostikovať poruchy.
 • Možno zabezpečiť optimalizovanú kombináciu s úsporou miesta.
 • Nočná prevádzka sa aktivuje po X hodinách chodu v dennom režime a následne sa po Y hodinách automaticky prepne do normálneho režimu. Každý model umožňuje nastavenie 3 stupňov hladiny hlučnosti.
 • Automatické doplnenie chladiva – doplnenie chladiva bez akejkoľvek kalkulácie a manometrov; táto funkcia je doporučená pri servisnom zásahu
 • Garantovaná prevádzková teplota: vnútorná (20 až 32°C), vonkajšia (0 až 43°C).
 • Automatická kontrola chladiva – táto funkcia umožňuje kontrolu náplne chladiva pri procese spustenia systému, ako aj počas prevádzky jednotky.
 • Jednoduché spustenie systému a diagnostika.
 • Monitorovanie systému a jednotlivých častí, napr. kompresora, ventilátora, ventilov atď.
 • Konkurenčná cena
 • Redukcia celkovej veľkosti modelovej rady jednotiek.

Funkcie

 • 4. generácia LG invertorového kompresora,
 • najvyššia hodnota energetickej účinnosti na svete,
 • HiPOR (vrátenie vysokotlakého oleja do kompresora),
 • aktívne riadenie chladiva,
 • variabilný výmenník tepelného výmenníka,
 • automatické vrátenie oleja,
 • rýchle dosiahnutie požadovanej teploty,
 • prevádzka v režime chladenia až do -10ºC,
 • rozšírenie prevádzkového režimu: garancia chodu v režime chladenia od -10ºC do 43ºC, v režime kúrenia od -25ºC do 18ºC,
 • lopatky ventilátora s nižším hlukom a vyšším prietokom vzduchu,
 • extrémne dlhé potrubné trasy,
 • výrazné zníženie hmotnosti,
 • monitorovanie a riadenie pomocou smartfónu

MULTI V IV.

 • Vysoká účinnosť v režime chladenia a kúrenia vďaka BLDC V inverterovému kompresoru s vysokou účinnosťou, vysokému objemu vzduchu ventilátora, BLDC inverterovému motoru ventilátora s vysokou účinnosťou, väčšou šírkou lamiel výmenníka tepla.
 • MULTI V III. ponúka kaacitu až 20 HP prostredníctvom jedného modulu vonkajšej jednotky. Dva základné moduly s jedným ventilátorom  (až 12 HP) a s dvoma ventilátormi (až do 20 HP) možno kombinovať ľubovoľne.
 • Vysoké COP s technologickými inováciami LG. MULTI V III má vysokú účinnosť vďaka pokročilej inverterovej technológii a optimalizovanému cyklu riadenia systému. Na základe týchto inovácií a moderných technológií systém poskytuje  zákazníkom vysoký komfort a nízku spotrebu energie.
 • Jednotky garantujú nepretržitú prevádzku vykurovania, nakoľlko systém MULTI V III. používa inovatívnu technológiu odmrazovania námrazy na výmenníku tepla vonkajšej jednotky a v režime kúrenia nie je potom prerušovaná prevádzka. Takto sa dosiahne stále príjemné prostredie v miestnosti.
 • Použitím technológie riadenia ventilátora v reálnom čase pracuje vonkajšia jednotka v tichom režime s nízkou hladinou hlučnosti. Tichá prevádzka v nočných hodinách je dosiahnutá 9-stupňovou reguláciou otáčok ventilátora.
 • Energetická úspora s funkciou inteligentného prevádzkového režimu, ktorý si jednotka sama zvolí na základe vyhodnotenia prevádzkového stavu v reálnom čase. V priebehu kúrenia alebo chladenia si jednotka automaticky zvolí funkciu kompenzácie prevádzkového stavu a v prípade potreby riadi vyrovnanie prevádzkových stavov vnútorných jednotiek.
 • Predĺžená dĺžka potrubia a prevýšenia. Celková dĺžka všetkých potrubí až 1000 m, max. prevýšenie medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou až 110 m, max. prevýšenie medzi vnútornými jednotkami až 15 m, max. vzdialenosť potrubí od prvého rozbočovača až 90 m, max. vzdialenosť potrubí až 225 m.
 • Hospodárnejšie využitie priestoru vďaka menším rozmerom vonkajšej jednotky až o 38%.
 • Maximálna kombinácia výkonu 80 HP s jedným potrubným rozvodom.
 • Ekologicky šetrný dizajn.
 • Nový dizajn prevádzky pre nízku hladinu hlučnosti.
 • Ventilátor s vysokým statickým tlakom.
 • Široký prevádzkový rozsah. V režime kúrenia od -20ºC do 15,5ºC, v režime chladenia od -5ºC do 43ºC.
 • Flexibilná kombinácia vnútorných jednotiek.
 • Jednoduchý a bezpečný transport vďaka manipulačným otvorom pre vysokozdvižné vozíky, baliacej fólii, ktorá klimatizáciu chráni pred poškodením, menším rozmerom jednotky.
 • Chladivové potrubie je možné pripojiť v 4 smeroch, čo umožňuje flexibilné prispôsobenie sa projektu rozvodu potrubia.
 • Automatické upozornenie na nesprávnosť zapojenia potrubia a komunikačných trás vďaka FDD funkcii jednotiek MULTI V III.
 • Funkcia predpovede chyby v reálnom čase kontroluje aktuálny stav senzorov a EEV v priebehu prevádzkového stavu klimatizačnej jednotky a upozorní na nutnosť servisného zásahu ešte pred tým, ako dôjde k poruche.
 • Nové virtuálne čidlo funkcie zálohovania.
 • Funkcia inteligentného testovania prevádzky.
 • Funkcia prečerpávania chladiva medzi jednotkami.
 • Funkcia automatického doplnenia chladiva.
 • Funkcia automatického zálohovania. Systém môže využívať automatickú záložnú funkciu a v prípade poruchy kompresora sa jednotka automaticky prepne do núdzového stavu a spustí sa prevádzka zvyšných funkčných kompresorov.

MULTI V IV. Rekuperácia tepla

 • Synchrónna prevádzka chladenia a kúrenia pri vysokom COP až 7,0. Spotreba energie bola znížená o 30%.
 • Tepelný výmenník vonkajších jednotiek pracuje súčasne v režime chladenia a kúrenia, čo spôsobí lineárne zvýšenie výkonu, zvýšenie efektivity v paralelnej prevádzke, minimálne prepínanie medzi režimom kúrenia a chladenia.
 • Extrémne dĺžky potrubí. Celková dĺžka všetkých potrubí až 1000 m, max. prevýšenie medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou až 110 m, max. prevýšenie medzi vnútornými jednotkami až 15 m, max. vzdialenosť potrubí až 200 m.
 • Riadenie AMC (pokročilá zmena módu) umožňuje prevádzku systému v optimálnych podmienkach. Vďaka funkcii tohto režimu je systém stabilnejší a komfortnejší k užívateľskému rozhraniu.
 • Funkcia voľných zón. Systém MULTI V III. flexibilne ovláda prevádzkový stav klimatizačných jednotiek v jednotlivých zónach a udržuje stabilné prostredie v miestnostiach pre pohodlie užívateľa.
 • Vysoká účinnosť rekuperačnej jednotky:
  • vysoká účinnosť ochladzovacieho okruhu SCI,
  • max. 8 vnútorných jednotiek pripojiteľných k distribútoru,
  • ľahká inštalácia s funkciou automatickej kontroly potrubia
 • Flexibilné pripojenie distribučnej jednotky
 • Široký prevádzkový rozsah. V režime kúrenia od -20ºC do 16ºC, v režime chladenia od -10ºC do 43ºC.
 • Funkcia automatickej zmeny umožňuje striedanie prevádzkových režimov chladenia a kúrenia podľa nastavenej požadovanej teploty v miestnosti.
 • Inovácia nepretržitej prevádzky v režime kúrenia.

MULTI V MINI

 • Systém umožňuje jednoduchú inštaláciu v malých kanceláriách a obchodoch.
 • Zvyšuje spokojnosť zákazníkov tým, že zaberá celkovo menšiu plochu vďaka efektívnemu využitiu priestoru.
 • MULTI V MINI využíva moderný riadiaci systém s umelou inteligenciou k dosiahnutiu efektívnej prevádzky a zníženiu hlučnosti.
 • Celková dĺžka potrubia až do 300 m, prevýšenie medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou – 50 m.
 • Možno pripojiť až 9 vnútorných jednotiek na jednu vonkajšiu jednotku pri max. povolenej kombinácii 130% výkonu vnútorných jednotiek.
 • Nové funkcie:
  • DC invertný kompresor a motor ventilátora
  • funkcia čiernej skrinky
  • tichá prevádzka v nočnom režime
  • diagnostika porúch
  • prečerpávanie chladiva

MULTI V SPACE II

 • Ekonomický a estetický systém MULTI V Space II je navrhnutý tak, aby spĺňal vysoké nároky kladené na klimatizačné jednotky ako aj komfortnú prevádzku celého systému.
 • Koncepcia navrhnutého systému umožňuje inštaláciu vonkajších jednotiek bez použitia balkónov. Modely vonkajších jednotiek s nízkou hladinou hlučnosti a malými vibráciami zaručujú tiché prostredie.
 • Predné nasávanie a predná distribúcia vzduchu, systém pravého a ľavého smeru prietoku vzduchu pri vysokej rýchlosti vzduchu (7-8m/sec).
 • Nižšia prevádzková hladina hlučnosti a vibrácií vďaka prednej mriežke a koncepcii vonkajšej jednotky. Vnútorná hladina hlučnosti dosahuje hodnotu 30-40 dBA, rovnaká ako v knižnici.
 • Nové funkcie:
  • DC invertný kompresor a motor ventilátora,
  • funkcia čiernej skrinky,
  • tichá prevádzka v nočnom režime,
  • prečerpávanie chladiva.

MULTI V WATER IV

 • MULTI V WATER IV predstavuje efektívne a bezpečné riešenie so skvelým výkonom bez ohľadu na vonkajšie podmienky, tj. napr. vonkajšiu teplotu a účinky prúdenia vzduchu pozdĺž výškových budov.
 • Nedochádza k znižovaniu účinnosti vonkajšími podmienkami, napr. protismerným prúdením vetra, prúdením vzduchu pozdĺž budovy, nepriaznivou vonkajšou teplotou a preto je toto riešenie mimoriadne vhodné pre výškové budovy.
 • Vďaka menšiemu priestoru pre montáž vonkajšej jednotky zostáva viac využiteľného priestoru.
 • Vysoká účinnosť a spoľahlivosť
 • Možnosť použitia až 300 m dĺžky potrubia
 • MULTI V WATER IV systém geotermálnej aplikácie
 • Využíva zdroj tepla v pôde ako obnoviteľného zdroja energie pre chladenie a kúrenie budovy. Zdroj tepla môže byť čerpaný z pôdy, podzemnej vody, jazera, rieky, atď. Voda ako nemrznúca zmes cirkuluje uzatvoreným systémom HDPE potrubia uloženom pod zemským povrchom. Ide o vysoko efektívny a ekonomicky úsporný MULTI V systém využívajúci riešenie „zelenej energie.“

Vnútorné jednotky MULTI V series

Pokiaľ potrebujete vysoko účinný klimatizačný systém pre svoju budovu, MULTI V od spoločnosti LG pre Vás predstavuje tú správnu voľbu.

Vyberte si z nasledovných vnútorných jednotiek v ľubovoľnej kombinácii (pre zobrazenie detailného opisu klimatizačnej jednotky kliknite na názov):

ART COOL Stylist

ART COOL Slim

ART COOL Inverter V

Deluxe Inverter V

Standard Inverter V

ECONO Inverter V

Kazetová klimatizačná jednotka

Kanálová klimatizačná jednotka

Podlahová/podstropná klimatizačná jednotka

Parapetná klimatizačná jednotka

Eco V

Ide o energeticky efektívny ventilačný systém, ktorý poskytuje čerstvý vzduch a účinne ho filtruje.

Komfort vnútorného prostredia a vysoká účinnosť klimatizácie je dosiahnutá koncepciou výmenníka, v ktorom dochádza k rekuperácii energie vnútorného a vonkajšieho vzduchu a takto je upravená teplota vonkajšieho vzduchu pred jeho distribúciou do miestnosti. Okrem teploty súčasne upravuje vlhkosť vzduchu a tým zlepšuje klímu vovnútri miestnosti.

Hydro Kit

 • Hydro Kit systému MULTI V poskytuje komplexné riešenie podlahového vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody (TUV).
 • Táto koncepcia je určená pre klimatizáciu, podlahové vykurovanie a radiátory, príp. pre prípravu TUV. Všetky tieto funkcie využívajúce rad vnútorných jednotiek MULTI V minimalizujú náklady na energie a emisie CO2 v porovnaní s kotlom na tuhé palivo.
 • Kombinácia s kondenzačnou jednotkou. Variácie tepelného čerpadla zahrňujú vzduchom chladené, vodou chladené a geotermálne zdroje a vonkajšej jednotky, ktoré môžu byť kombinované v súlade s inštalačnými možnosťami budovy, príp. podmienkami teploty prostredia.
 • Použiteľná koncepcia pre celú radu zariadení, vrátane: nemocníc, rezidencií, letovisiek, kde je nutnosť vykurovania a ohrevu TUV. Napr. zatiaľ čo sa vzduch v kancelárii ochladzuje, jednotka HR zohrieva pomocou odpadnej energie nádrž teplej úžitkovej vody, ktorá sa tak zohrieva za každých okolností.