Hydro Kit

  • Hydro Kit systému MULTI V poskytuje komplexné riešenie podlahového vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody (TUV).
  • Táto koncepcia je určená pre klimatizáciu, podlahové vykurovanie a radiátory, príp. pre prípravu TUV. Všetky tieto funkcie využívajúce rad vnútorných jednotiek MULTI V minimalizujú náklady na energie a emisie CO2 v porovnaní s kotlom na tuhé palivo.
  • Kombinácia s kondenzačnou jednotkou. Variácie tepelného čerpadla zahrňujú vzduchom chladené, vodou chladené a geotermálne zdroje a vonkajšej jednotky, ktoré môžu byť kombinované v súlade s inštalačnými možnosťami budovy, príp. podmienkami teploty prostredia.
  • Použiteľná koncepcia pre celú radu zariadení, vrátane: nemocníc, rezidencií, letovisiek, kde je nutnosť vykurovania a ohrevu TUV. Napr. zatiaľ čo sa vzduch v kancelárii ochladzuje, jednotka HR zohrieva pomocou odpadnej energie nádrž teplej úžitkovej vody, ktorá sa tak zohrieva za každých okolností.