UT24H / UT36H / UT42H / UT48H

Kazetová klimatizácia

 • Kazetové split jednotky, ktoré sa montujú pod strop, sa používajú najmä pri luxusnejších domácich aplikáciách alebo na komerčné potreby, napr. v reštauráciách, hoteloch, obchodoch či konferenčných miestnostiach.
 • Klimatizácia má elegantný vzhľad a je vybavená mnohými užitočnými funkciami.
 • Má štyri výfukové lamely, ktoré zaisťujú prúdenie vzduchu do všetkých strán, čo umožňuje rovnomerné a priestorové chladenie. Uhol lamiel možno nastavovať v páre podľa prostredia, v ktorom je klimatizácia inštalovaná. Táto funkcia je ovládaná pomocou nového pripojeného diaľkového ovládača.
 • Vylepšená konštrukcia lamely umožňuje komfortnejšiu distribúciu vzduchu v miestnosti, bez tzv. mŕtvych zón, pretože je o 80mm dlhšia!
 • Nižšia hladina hlučnosti.Pomocou ultra ľahkého invertného motora BLDC sme dosiahli nižšiu hlučnosť pri vysokej účinnosti turbo ventilátora. BLDC kompresor so silným neodymiovým magnetom sa vyznačuje vyššou účinnosťou v porovnaní s inverterovými kompresormi AC, ktorá sa prejavuje hlavne v prevádzkovom rozsahu 30-45Hz.Inverter BLDC zvýšil stabilitu a energetickú účinnosť klimatizácie pri nižších otáčkach o 65% a umožnil tým ešte príjemnejšiu klimatizáciu.
 • 100% rozloženie teploty v miestnosti. Aj v režime kúrenia je rozdiel v teplote medzi podlahou a stropom max. 1°C.
 • Prevádzka v závislosti na výške stropu. Algoritmus pre kontrolu výšky stropu umožňuje nastavenie intenzity prúdenia vzduchu.
 • Nový drôtený ovládač. S veľkým LCD displejom.
 • Nezávislé automatické riadenie lamiel. Samostatné motory jednotlivých lamiel kazetovej klimatizácie umožňuje nezávislé automatické riadenie a presnejšiu kontrolu distribúcie vzduchu v miestnosti.
 • Zníženie znečistenia stropu pri distribúcii vzduchu vďaka novej konštrukcii dekoračnej mriežky.
 • Jednoduchá inštalácia, jednoduchá výmena panelu, jednoduché čistenie s pohyblivou mriežkou.
 • Automatická zmena prevádzkového režimu v závislosti na nastavenej teplote.
 • Regulácia pomocou dvoch termistorov Vám umožňuje riadiť teplotu v miestnosti na základe ktorejkoľvek z dvoch, ktoré ste v miestnosti namerali. Termistory sú umiestnené vo vnútornej jednotke a na diaľkovom ovládači.
 • Dlhé potrubie (max. 50m) s veľkým prevýšením až 30m.
 • Skupinové riadenie je možné v prípade spojenia viacerých vnútorných klim. jednotiek, a to pomocou jedného zvoleného ovládača.
 • Týždenný program je možné naprogramovať na dobu 1 týždňa.
 • Dodávané typy:
 • DC Inverter
 • 3-fázový DC Inverter
 • Tepelné čerpadlo
 • Invertery s vysokou účinnosťou
 • Turbo ventilátor
 • Zabudované kondenzačné čerpadlo s vysokým výtlakom
 • Nízka spotreba v pohotovostnom režime
 • Automatický reštart
 • Detská poistka
 • Funkcia HOT START